Zaankerk heeft de ANBI Status

 

De Zaankerk is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemene belang. Ook zijn uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang, vrijgesteld voor het recht van schenking. En donaties aan een ANBI-geregistreerde instelling zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

 

De Belastingdienst maakt geven aan een goed doel aantrekkelijk. Daarvoor moeten de gever en het goede doel wel aan een aantal regels voldoen. Deze regels staan in de Belastingwet die in 2011 is uitgebreid met de Geefwet. De Geefwet is er gekomen om het geven aan goede doelen nog aantrekkelijker te maken met extra belastingvoordelen.
In de Belastingwet en in de Geefwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden aparte regels. Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.
ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Zo kunnen ze de schenking voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling. Als aan de schenking een tegenprestatie is verbonden, moet de ANBI wel schenkbelasting betalen.

 

Giftenaftrek gewone gift
Een gewone gift is een gift die je maar één keer doet. Of een gift die je wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Er geldt een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het ‘drempelinkomen’ met een minimum van € 60. Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het ‘drempelinkomen’.
Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van losse (gewone) giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

 

Giftenaftrek periodieke gift
Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Jouw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die je door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die je zelf met de vereniging sluit.
Je krijgt niets in ruil voor jouw periodieke gift. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel.
Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

 

Bankrekeningnummer Kerk:   NL04 INGB 0001 5103 35

Bankrekeningnummer Diaconie:   NL48 INGB 0005 8095 53

NGK - Zaandam

You cannot copy content of this page