Wat kan een vertrouwenspersoon voor je doen?

• naar je verhaal luisteren
• met je mee denken
• informatie geven
• advies en goede raad geven

Mocht u of jij te maken krijgen met misbruik in kerkelijke relaties zoals op het gebied van: seksueel misbruik, intimidatie, pesten of misbruik van social media (zoals ongewenst foto’s of video’s rondsturen). dan kunt u / kun jij contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen van onze gemeente.

De vertrouwenspersonen zijn er in de eerste plaats voor slachtoffers van ongewenste intimiteiten door een persoon uit de kerk. Wij helpen je, als je dat wilt, een keus te maken bij de stappen die je wel of niet gaat zetten. Je kunt bij ons je verhaal kwijt en, als je dat wilt, hulp krijgen bij het doen van een melding of het indienen van een klacht. De keus is aan jou. We volgen jouw tempo, je hoeft dus niet bang te zijn dat er met je verhaal iets gedaan wordt, zonder dat je het weet. Ook wanneer je je zorgen maakt om iemand anders die te maken heeft met geweld of misbruik. Samen zoeken naar een goede vorm van hulp. “Blijf er niet mee zitten”

Praat erover!
Om ongewenste intimiteiten te laten stoppen is openheid nodig. Zoek iemand in je omgeving die je vertrouwt. Of neem contact op met een IVP’er. De intern vertrouwens personen kunnen een luisterend oor bieden, zonder oordeel, maar ook met je meedenken hoe je nu verder moet gaan. Ook als het misbruik al langer geleden is, is het belangrijk dat je erover spreekt. Openheid is de eerste stap op weg naar heling en genezing.

Mail: vertrouwenspersoon@zaankerk.nl

Het is ook altijd mogelijk om direct het Meldpunt te bellen op 06 81 08 01 17 of via info@meldpuntmisbruik.nl