Veel gestelde vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website? Stel deze dan via het

E-mail: scriba@zaankerk.nl

 

Via de hoofdingang is het mogelijk met een rolstoel de kerk binnen te gaan. Naar de kerkzaal is er een lift voor rolstoelen. In de Ontmoetingsruimte is een minder validentoilet.

Er is een ringleiding aanwezig in de Kerkzaal, vraag de koster om een ontvangertje.

Elke zondagochtend om 09:30 uur.

Het geheel duurt tussen de 60 en de 75 minuten.

Voor de kinderen van groep 1 tot en met 3 is er iedere zondagochtend de mogelijkheid om naar de Bijbelklas te gaan.

De kinderen gaan eerst met hun ouder(s) mee naar de kerkzaal. Tijdens het lied voor de preek verlaten de kinderen de kerkzaal en gaan met de leiding mee naar de lesruimte. 

Nee, er wordt geen entree-geld gevraagd. Wel zijn er twee collecten waarin je een vrijwillige gift mag doen.

Je kunt wel een bijbel of liedboek meenemen maar het hoeft niet, want de hele orde van dienst wordt op een scherm geprojecteerd zodat je alles kunt meelezen.

Zeker! Elke zondag om 09:30 uur start de live stream Kerkdienst Live   

Zie voor de meest actuele tijden het preekrooster 

Ook kan de dienst op een later tijdstip worden gevolgd. Dit kan via deze link Prekenarchief

 

Postadres:
Drielse Wetering 50
1509 KP Zaandam
E-mail:  scriba@zaankerk.nl

In de omgeving van de kerk is echter voldoende gratis gelegenheid voor het parkeren van uw auto.

Dat kan zeker! Gebruik het contactformulier om met iemand in gesprek te komen.

We vinden het belangrijk om elkaar door de weeks te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over ons geloof, over God en over de Bijbel. Op deze manier inspireren we elkaar en leven we met elkaar mee.

Daarom is onze gemeenschap opgedeeld in kringen. Alle leden maken deel uit van een kring. In de kring gebeurt in klein verband wat in de kerkdiensten in het groot gebeurt: God eren, naar zijn woorden luisteren, erover praten en elkaar steunen en bemoedigen.

Ook als gast ben je welkom op een kring. Voor meer info mail scriba@zaankerk.nl

ANBI

De Zaankerk staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling.

Bankrekeningnummer Kerk:   NL04 INGB 0001 5103 35

Bankrekeningnummer Diaconie:   NL48 INGB 0005 8095 53

De diaconie helpt met het geld mensen en stichtingen in binnen- en buitenland met praktische hulp. De zending besteed geld om de boodschap van het christelijk geloof te verspreiden met bijbels en onderwijs. De boekhouder gebruikt wat nodig is om onze eigen geloofsgemeenschap, kerkgebouw, predikant en evt. kerkelijk werker te onderhouden en ondersteunen.

Van zondagse diensten worden geluids- en beeldopnames gemaakt. De diensten zijn live mee te vieren via onze website.  

Het is niet toegestaan te roken in de kerk. Evenmin is het niet toegestaan om (alcoholische) consumpties of drugs binnen de kerk te brengen.

You cannot copy content of this page