Veel gestelde vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website? Stel deze dan via het contactformulier

 

 

Via de hoofdingang  is het mogelijk met een rolstoel de kerk binnen te gaan. Naar de kerkzaal is er een lift voor rolstoelen. In de hal is een minder validentoilet.

Er is een ringleiding aanwezig in de Kerkzaal, Vraag de kerkmeester om een ontvangertje.

Elke zondagochtend om 09:30 uur.
Elke zondagmiddag om 16:30 uur.

Het geheel duurt tussen de 60 en de 75 minuten.

Nee, er wordt geen entree-geld gevraagd. Wel zijn er twee collecten waarin je een vrijwillige gift mag doen.

Je kunt wel een bijbel of liedboek meenemen,maar het hoeft niet, want de hele orde van dienst wordt op een scherm geprojecteerd, zodat je alles kunt meelezen.

Iedereen kan en mag meezingen.
Alle teksten en muziek worden op schermen getoond.

Zeker! Elke zondag om 09:30 uur en 16:30 uur start als de live stream Kerkdienst Live     

Zie voor de meest actuele tijden het preekrooster

Postadres:
Drielse Wetering 50
1509 KP Zaandam
E-mail:  scriba@zaankerk.nl

In de omgeving van de kerk is echter voldoende gratis gelegenheid voor het parkeren van uw auto.

Voor de allerkleinsten is er een crèche.

ANBI

De Zaankerk staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling.

NL04 INGB 0001510335   t.n.v. Geref. Kerk -Vrijgem- Zaandam

NL79 INGB 0000511534   t.n.v. Nederl. Geref. Kerk Zaandam

De diaconie helpt met het geld mensen en stichtingen in binnen- en buitenland met praktische hulp. De zending besteed geld om de boodschap van het christelijk geloof te verspreiden met bijbels en onderwijs. De boekhouder gebruikt wat nodig is om onze eigen geloofsgemeenschap, kerkgebouw, predikant en evt. kerkelijk werker te onderhouden en ondersteunen.

Van zondagse diensten worden geluids- en beeldopnames gemaakt. De diensten zijn live mee te vieren via onze websites:

Het is niet toegestaan te roken in de kerk. Evenmin is het toegestaan om (alcoholische) consumpties of drugs binnen de kerk te brengen.

Dat kan zeker! Gebruik het contactformulier om met iemand in gesprek te komen.