Over ons

Geschiedenis en identiteit

Met gepaste trots kunnen we stellen dat wij een bijzondere gemeente
zijn. Sinds 2005 vormen we een nieuwe gemeente die is ontstaan vanuit
twee oude gemeenten.

Als je om je heen kijkt in de stad en in het land, dan tref je veel
kerken aan. Een terechte vraag is waarom er zoveel kerken zijn. Hebben
kerken niets beters te doen dan zichzelf eens in de zoveel tijd op te
splitsen? Helaas zijn er veel kerken en soms zijn die kerken het erg met
elkaar oneens.

In Zaandam hebben we een omgekeerde beweging meegemaakt. Twee kerken
hebben elkaar gevonden en zijn nu één gemeente geworden. We ontdekten
dat we op dezelfde basis stonden.

Die basis is de Bijbel. We geloven dat de Bijbel het boek van God is.
Naast die basis hebben we documenten uit de kerkgeschiedenis:
belijdenisgeschriften. Daarin hebben christenen van toen thematisch
samengevat waar de bijbel over gaat.

*Jezus Christus en identiteit*

Nu is onze bijzondere geschiedenis niet het meest bepalend voor wie we
zijn. Het meest bepalend voor onze identiteit is Jezus Christus.

Wij hebben hem leren kennen als de levende Heer. Hij leefde 2000 jaar
geleden, stierf, maar stond weer op uit de dood. Dat is allemaal
ongelooflijk onvoorstelbaar! Toch is in ons de overtuiging gegroeid dat
het echt zo is. We merken dat die realiteit ons leven diepgaand
beïnvloed heeft.

En dat niet op een vervelende manier. Maar uiterst aangenaam! We zijn
dan ook allemaal vanuit ons hart verbonden met onze kerkelijke gemeente.
Die gemeente zou er zonder Jezus Christus niet geweest zijn.Je kunt je
terecht afvragen wat er dan zo bijzonder is aan Jezus. Wij geloven dat
hij de zoon van God is. We geloven dat hij naar de aarde gekomen is om
voor al onze fouten en missers te sterven. We geloven dat hij een
perfect leven leefde en alle negatieve machten (die we ook vandaag nog
merken) heeft overwonnen.

Door ons leven met hem te delen wordt al het goede van hem steeds meer
ons deel. Dat is voor ons leven van elke dag een geweldige krachtbron.
Hij heeft ons aanvaard en houdt van ons. Dat is onverwoestbaar. Tegelijk
geeft hij ons een leven dat nooit meer ophoudt.

We zien dat deze boodschap een frisse bron is in de tijd waarin we
leven. Mensen moeten zich aanvaardbaar maken door wat ze presteren,
eigenwaarde wordt ontleend aan hoe je er uit ziet of hoe succesvol je
bent, vriendschappen en relaties zijn vaak voorwaardelijk, zodra je
tegenvalt of klem komt te zitten in het leven ontvallen mensen waarvan
je dacht dat ze om je gaven.Ook wij merken die negatieve krachten.
Tegelijk zijn we vervuld van een diep geluk omdat er iemand is die, hoe
bont wij het ook maken, van ons houdt en ons aanvaardt. Iemand die het
er zelfs voor over had om voor ons te lijden en te sterven. Dat is ten
diepste onze identiteit.

Nu is dat allesbehalve saai.

Een goede vergelijking om duidelijk te maken hoe mooi Jezus Christus
voor ons is, is met het beeld van een diamant. Je houdt het vast tussen
je vingers en je kijkt er naar. Langzaam draai je er aan en telkens zie
je een nieuwe schittering. Andere kleuren. Elk vlakje heeft een eigen
kracht en uitstraling. Zo is Jezus alles voor ons. Vol kleur en
schittering. Altijd weer verrassend.

Daarom komen we elke week bij elkaar in de kerk om nieuwe schitteringen
te zien en te ontdekken. Dat doen we aan de hand van de bijbel. Het is
onze ervaring dat dat zeer waardevol is.

*Onze identiteit en anderen*

Als er iets is dat je heel erg mooi vindt dan prijs je dat aan. Je bent
bijvoorbeeld naar een gave film geweest. Je zegt dan tegen je vrienden
dat ze die film ook eens moeten zien: een aanrader! Wij zijn zo
enthousiast over onze God, over Jezus Christus, dat we graag andere
mensen vertellen over wie hij is. We prijzen hem aan. Hij is absoluut
een aanrader.

Tot nu toe hebben we ook gemerkt dat mensen verrast zijn door wie Jezus
echt is. Veel verschillende ideeën over Jezus bepalen het beeld dat
mensen van hem hebben. We hebben het zien gebeuren dat mensen aangenaam
verrast zijn door de echte Jezus te ontdekken.