Kerk voor God de Stad en Elkaar

    Nederlandse Gereformeerde Kerken

Onze predikant - Zaankerk

Onze predikant
Marten Wybe van der Veen

Predikant bij Zaankerk sinds 2020

Voor mij is het mooiste van het werk de verhalen. Verhalen waarin mensen vertellen over hun geloof. Elk verhaal is weer anders, maar als het getuigt van geloof, dan gaat mijn hart sneller kloppen.

Op mijn beurt wil ik dan als predikant die verhalen voeden, door het Woord van God de laten klinken op een eigentijdse en persoonlijk betrokken manier. Ik wil mensen ondersteunen door met een luisterend oor, woord en gebed iets van Gods aanwezigheid in hun leven te tonen.

cv-m.w.-van-der-veen
error: Content is protected !!