Kerk voor God de Stad en Elkaar

       
     

Tijdens een kerkdienst kunt u deze live meekijken of meeluisteren via onze website. Klik op een van de onderstaande afspeel-buttons. Als er een live kerkdienst is zal de uitzending starten.

Live meekijken

Live meeluisteren

In de regel houden wij elke zondag twee kerkdiensten ‘s ochtends en ‘s middags. Tijden vind u op de hoofdpagina van deze website. Hier kunt u ook zien welke predikant er in de dienst voorgaat. Ook staan hier de tijden van de kerkdiensten die worden gehouden op de feestdagen en andere bijzondere diensten. Mocht er op dit moment geen dienst ‘live’ uitgezonden worden dan kunt u naar recente preken uit ons prekenarchief luisteren. Over de kerkdienst Ontmoeting tussen God en ons.

In de eredienst wil God ons ontmoeten. Hij komt naar ons toe met Zijn groet aan het begin van de dienst: “Genade zij u en vrede…” Ook bij het lezen uit de Bijbel en de uitleg daarvan in de preek is God zelf aan het woord. Aan het eind van de dienst geeft Hij ons zijn zegen mee naar huis: “De Here zegene u en Hij behoede u…” Zo komt God zelf de hele dienst naar ons toe met zijn Woord, Geest en liefde. Onze reactie Als God tot ons heeft gesproken reageren wij daarop.

Dit doen we door te zingen, met gebed en met onze giften. Op deze manier willen wij God danken voor Zijn zegeningen. We willen Zijn naam groot maken met onze zang en onze muziek. En in ons gebed de nood van de wereld, en van onszelf, aan Hem voorleggen. Dit alles bij elkaar noemen we de ‘liturgie’.

Liturgie heeft dus alles te maken met hoe een kerkdienst wordt ingevuld, welke liederen worden er gezongen, welke volgorde in de dienst houden we aan.

Scroll Up
error: Content is protected !!