Kerk voor God de Stad en Elkaar

     
   

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen

Adres kerkgebouw

 Drielse Wetering 50, 1509 KP, Zaandam (‘t Kalf)

Hoe ziet een eredienst er uit?

Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren. De volgorde van een kerkdienst noemen we liturgie. In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst, een dienst tot eer van God. Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus.

Ook bidden wij tot God en zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. Wij zingen uit het Gereformeerd Kerkboek, waarvan een aantal ‘leenexemplaren’ beschikbaar zijn. Voorganger in de eredienst is onze eigen predikant, of een andere dominee. Soms wordt er door een ouderling een preek van een dominee voorgelezen.

De dienst verloopt in de regel als volgt:

 • Mededelingen
 • Stil moment
 • Votum en Vrede- of Zegengroet (staand)
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Voorlezing van: de Tien Geboden
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Gebed
 • Lezen van een gedeelte uit de Bijbel (Soms afgewisseld door gemeentezang)
 • Lezen van de tekst waarover de preek in het bijzonder zal gaan
 • Preek
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • De Geloofsbelijdenis(‘s middags) voorgelezen of zingend (staand)
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Gemeentezang (slotlied staande)
 • Zegen (staande) gemeente zingt amen
 • Einde van de kerkdienst.

Geen Bijbel of Kerkboek als u op bezoek komt?
Alle teksten worden geprojecteerd op de beamerschermen.
Parkeren?

Zowel met het openbaar vervoer als met de fiets zijn wij uitstekend bereikbaar. Ook de auto kun je gemakkelijk bij ons parkeren. Rondom het gebouw zijn er voldoende vrije parkeerplaatsen.

 

Crèche

Tijdens de ochtenddiensten is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar crèche.
15 min voor aanvang van de eredienst is de begeleiding aanwezig.
De koster kan u verwijzen naar de zaal waar de crèche wordt gehouden.
Het Heilig Avondmaal

Ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Hierbij denken we er aan dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is om ons met God te verzoenen. Iedereen die instemt met de gereformeerde belijdenis en in zijn of haar kerk toegelaten is tot het avondmaal wordt van harte uitgenodigd om met ons deel te nemen aan het avondmaal. “Welkom aan tafel”

Lid worden?

Ben je enthousiast geworden over onze gemeente en wil je lid worden? Of wil je graag meer informatie over onze gemeente? Neem dan contact op met de scriba van de kerk.     E-mail: scriba@zaankerk.nl of vul het contact formulier in op deze website

ANBI

De Zaankerk staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling U kunt uw gift overmaken op IBAN nummer

NL04 INGB 0001510335 t.n.v. Geref. Kerk -Vrijgem- Zaandam / NL79 INGB 0000511534 t.n.v. Nederl. Geref. Kerk Zaandam

Wat is Intranet?
Intranet is een afgeschermd gedeelte van deze website met informatie over onze gemeente en de leden. Dat is informatie bestemd alleen voor onze leden en daarom niet toegankelijk als u geen lid bent van onze kerk de “Zaankerk”.
Wachtwoord vergeten?

Het kan gebeuren dat u uw wachtwoord niet meer weet. Geen nood u kunt deze direct weer opvragen via de link “Wachtwoord vergeten”. Die link ziet u onder het inlogscherm “via de link Intranet”.

Belangrijk is dat u het juiste mailadres invult wat bij de kerk bekent is en die ook voor Intranet gebruikt wordt. Nadat u op de link “Wachtwoord vergeten” hebt geklikt en u mailadres hebt ingevuld in het scherm wat u dan ziet, klikt u vervolgens op de knop “Verstuur”. Binnen enkele seconden krijgt u een mail met daarin genoemd het wachtwoord. Lukt dat niet, neem dan contact op met de Webmaster

 

Live meeluisteren. Ik hoor geen kerkdienst maar alleen een bericht?

Wanneer er geen kerkdienst is dan is er ook geen uitzending en hoort u alleen een bericht. Wel kunt u eerder opgenomen diensten hier terug luisteren.
Wanneer de uitzending recent is begonnen kan het zijn dat u de pagina moet verversen (vernieuwen) om verbinding te kunnen maken met de rechtstreekse uitzending.
Overzicht Christelijke feestdagen
• Kerstfeest
Met kerst vieren wij dat Jezus “de zoon van God” is geboren.

• Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag “vieren” wij het sterven van Jezus Christus aan het kruis.

• Pasen
Pasen is het feest waarbij wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood.

• Hemelvaartsdag
Met Hemelvaartsdag vieren wij dat Jezus is opgenomen bij zijn Vader in de Hemel.

• Pinksteren
Met Pinksteren vieren wij het feest van de Heilige Geest van Christus Jezus.

• Biddag
Met Biddag voor Gewas en Arbeid bidden wij God voor zijn zegen op al ons werken en de beloning daarop.

• Dankdag
Met Dankdag voor Gewas en Arbeid danken wij God voor alles wat Hij ons geeft.

DISCLAIMER – VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de Zaankerk niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De Zaankerk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
AVG – Algemene verordening gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze datum is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening treedt direct in werking en zal dus niet meer in de nationale wetgeving vastgelegd worden. In plaats van 28 verschillende wetgevingen, geldt er dan één Europese regelgeving. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). 
 

Cookies

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Hoe lang we jouw data bewaren

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel.

Heeft u een vraag

 

Scroll Up
error: Content is protected !!