DISCLAIMER

 

Deze site en de daarvan deel uitmakende inhoud en programma-onderdelen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de bezoekers ten behoeve van het doel waarvoor deze site is ontwikkeld.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de Zaankerk niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De Zaankerk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. De Zaankerk is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

 

You cannot copy content of this page