God kan zich niet laten zien

Waarom laat God zich niet gewoon zien? Waarom moeten wij geloven?

God zei tegen Mozes die een hele intieme relatie met Hem had: Mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.

En de apostel Paulus zei: Hij alleen is onsterfelijk en Hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft Hem ooit gezien of kan Hem zien.

Het kan dus gewoon niet. Hij kan zich wel op een andere manier aan ons openbaren en ons hart overtuigen, maar daar komt toch altijd geloof en overgave bij kijken. En als Hij zich heel duidelijk in de zichtbare wereld aan ons zou openbaren, dan zou dat nog niet werken zonder geloof. Toen Jezus Lazarus, die al drie dagen in een graf lag en al stonk, uit de doden opwekte, geloofden velen niet, omdat ze God gewoon niet wilden hebben in hun leven. Toen Jezus stierf was het drie uur lang donker overdag, er waren aardbevingen en rotsen scheurden en het enorme gordijn in de tempel die de toegang tot het allerheiligste afsloot scheurde van boven naar beneden doormidden, en nog lieten velen zich niet overtuigen. Het blijft een keus…