Kerk voor God de Stad en Elkaar

  Nederlandse Gereformeerde Kerken

Welkom bij de Zaankerk

Het koffie drinken bij de Zaankerk op de dinsdagochtend komt vooralsnog te vervallen, in verband met de landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

De ZAANKERK heeft een open hart, open ogen en open handen, ook voor mensen die hulp nodig hebben. Daarom staat er bij de ingang van de Zaankerk een grote box waar houdbare levensmiddelen in gedeponeerd kunnen worden voor de voedsel-bank. De mensen die dat nodig hebben zijn u heel dankbaar.

Kerkdiensten digitaal 

Helaas heeft de kerkeraad moeten besluiten dat de kerkdiensten alleen nog online zijn, zonder kerkgangers.

Marten Wybe van der Veen predikant van de Zaankerk

Elk verhaal is weer anders, maar als het getuigt van geloof, dan gaat mijn hart sneller kloppen. 

Op mijn beurt wil ik dan als predikant die verhalen voeden, door het Woord van God te laten klinken op een eigentijdse en persoonlijk betrokken manier. Ik wil mensen ondersteunen door met een luisterend oor, woord en gebed iets van Gods aanwezigheid in hun leven te tonen.

de Zaankerk heeft een ANBI status

Instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over…. lees meer.

Gewoon op afstand online kerkdiensten

 • zo
  23
  jan
  2022

  Kerkdienst

  09:30 uur

  ds. Marten Wybe

 • zo
  30
  jan
  2022

  Kerkdienst

  09:30 uur

  ds. Jelle Knol

 • zo
  30
  jan
  2022

  Kerkdienst

  16:30 uur

  ds. Paul van de Velde

Iedereen gelooft wel ergens in. Dus daarom de vraag: “Wat geloof jij eigenlijk?” Is er een schepper of is alles ontstaan na de ‘big bang’? En als er na dit leven echt niets meer is, wat is dan het doel van jouw leven? Zomaar wat vragen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wil je daar meer over weten? Aarzel dan niet maar neem contact met ons op.

De wonderbaarlijke avonturen van
Snuttig en Sammie

error: Content is protected !!